Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 94273

Συμμετέχοντες στην Αγορά

Οι βασικοί συμμετέχοντες στην αγορά σιδηροδρομικών υπηρεσιών είναι ο διαχειριστής της σιδηροδρομικής υποδομής και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

Ο διαχειριστής της σιδηροδρομικής υποδομής είναι η εταιρία που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση, εκμετάλλευση, και συντήρηση της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής, τη διαχείριση των συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας της υποδομής, και την κατασκευή νέας υποδομής.

Σιδηροδρομική επιχείρηση είναι κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση, η οποία έχει λάβει άδεια από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οποίας η κύρια δραστηριότητα είναι η παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων και/ή επιβατών υπό τον όρο ότι η επιχείρηση αυτή εξασφαλίζει υποχρεωτικά και την έλξη. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις που παρέχουν μόνο έλξη.

Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ) Α.Ε. – Ο ΟΣΕ ασκεί καθήκοντα διαχειριστή της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής στην Ελλάδα. Ο ΟΣΕ είναι ένας όμιλος εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής, εκτέλεσης των αναπτυξιακών έργων υποδομής και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας μέσω των θυγατρικών του εταιριών ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ.

Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις

ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. – Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ιδρύθηκε το 2005, αρχικά ως θυγατρική της εταιρίας ΟΣΕ Α.Ε., με σκοπό την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. Σήμερα, η εταιρία λειτουργεί ανεξάρτητη από τον Όμιλο ΟΣΕ, ως εταιρία του ελληνικού δημοσίου, ενώ προς το παρόν αποτελεί τη μοναδική εταιρία παροχής σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα μας, εκτελώντας προαστιακές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς μεταφορές.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) Α.Ε. - Η ΣΤΑΣΥ συστάθηκε το 2011 με τη συνένωση των εταιριών Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος Αθηνών Πειραιώς (ΗΣΑΠ) Α.Ε., Αττικό Μετρό Εταιρία Λειτουργίας (ΑΜΕΛ) Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε., με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων μέσω της δημιουργίας οικονομιών κλίμακας και την προώθηση και εκμεττάλευση της συμπληρωματικότητας των μέσων σταθερής τροχιάς στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

Rail Cargo Logistics Goldair Α.Ε. -Η Rail Cargo Logistics Goldair ιδρύθηκε στο τέλος του 2014 και αποτελεί σύμπραξη της ελληνικής εταιρίας Goldair Cargo Α.Ε κατά 51% και της  αυστριακής εταιρίας Rail Cargo Logistics GmbH κατά 49%. Σκοπός της εταιρίας είναι η σιδηροδρομική διαμεταφορά εμπορευμάτων καθώς και η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων, περιλαμβανομένων και επικίνδυνων εμπορευμάτων, οικοσκευών και παντός είδους αντικειμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό με μισθωμένα μεταφορικά μέσα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, με τη διασφάλιση της παροχής έλξης.

PIRAEUS EUROPE ASIA RAIL LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (PEARLS.A.) Η PEARL S.A. ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2015 με μοναδικό μέτοχο την Αγγλική εταιρία Piraeus Europe Asia Rail Logistics Limited. Σκοπός της εταιρίας είναι η εκτέλεση εθνικών και διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων και οι υπηρεσίες παροχής σιδηροδρομικής έλξης.

 

Μητρώο Αδειοδοτημένων Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων

 

Α/Α  Επωνυμία 
Σιδηροδρομικής
Επιχείρησης
Εθνικός 
Αριθμός
Αδείας
Ευρωπαϊκός 
Αριθμός Αδείας
Ημ/νία 
Ισχύος
Είδος 
Μεταφορών
Γεωγραφικός 
Περιορισμός
Αριθμός 
Ασφαλιστικού 
Παραρτήματος
Συνημμένα 
Αρχεία
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 012012 EL0120120001 16.07.2012 Εμπορευματικές 
Επιβατικές
Ουδείς 5 Άδεια 

Ασφαλιστικό 
Παράρτημα
Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) Α.Ε. 022012 EL0120120002 12.10.2012 Επιβατικές Δουκίσσης Πλακεντίας -
Αεροδρόμιo Αθηνών
4

Άδεια

Ασφαλιστικό 
Παράρτημα

RAIL CARGO LOGISTICS GOLDAIR A.E. 012015 EL0120150001 23.12.2015 Εμπορευματικές Ουδείς 3

Άδεια

 Ασφαλιστικό 
Παράρτημα

PIRAEUS EUROPE ASIA RAIL LOGISTICS (PEARL SA) 012016 EL0120160001 23.05.2016 Εμπορευματικές Ουδείς  

Άδεια

 

 

 

Για να δείτε τις αδειοδοτημένες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις όλων των μελών-καρτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισκεφθείτε τη Βάση Δεδομένων των Αδειών του ERA.