Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 94273

Διοίκηση

Η ΡΑΣ συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία (3) ακόμα τακτικά μέλη, καθένα εκ των οποίων αναπληρώνεται από ένα αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος. Τα μέλη της ΡΑΣ επιλέγονται και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η θητεία των μελών της ΡΑΣ είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Η ΡΑΣ συνέρχεται τακτικώς μεν τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο. Η ΡΑΣ συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος, ή απουσιάζοντος αυτού, ο Αντιπρόεδρος και τρία (3) τουλάχιστον μέλη (απαρτία). Οι συνεδριάσεις της ΡΑΣ είναι μυστικές και η κατά τη συζήτηση παρουσία άλλων προσώπων, πλην των μελών, δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις της ΡΑΣ λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Η ΡΑΣ έχει ίδιο προσωπικό. Το άρθρο 30 του Ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό φορέα» (ΦΕΚ Α’ 188/04.11.2010) προβλέπει τη σύσταση συνολικά έως πενήντα (50) θέσεων προσωπικού. Σήμερα, η ΡΑΣ έχει δεκατέσσερα (14) στελέχη.

Ολομέλεια


Πρόεδρος: Ιωάννα Τσιαπαρίκου, Δρ. Οικονομικών Επιστημών

Απόφοιτη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιά, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Διεθνείς Μεταφορές του University of Wales – Cardiff και Διδάκτωρ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης επί σειρά ετών, στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας και της δημόσιας διοίκησης. Η επιστημονική της ενασχόληση περιλαμβάνει δημοσίευση ανακοινώσεων και άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, τη συμμετοχή της σε ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τη διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και σε μεταπτυχιακά προγράμματα, στα αντικείμενα της Οικονομικής των Μεταφορών, της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, της Απασχόλησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης. 


Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος

Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Νέες Τεχνολογίες του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και υποψήφιος Διδάκτωρ Βιομηχανικής Διοίκησης της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά στους χώρους της εκπαίδευσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έχει εργασθεί επί σειρά ετών σε θέσεις ευθύνης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Στα πλαίσια του ερευνητικού του έργου, έχει δημοσιεύσει μελέτες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας.


Τακτικά Μέλη

Αντώνιος Γάκης, Δρ. Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Γεννήθηκε στην Αθηνα το 1980 με καταγωγή απο την Λούτσα Πάργα Πρεβέζης και απο τον Βόθωνα Σαντορίνης. Ειναι Καθηγητής Περιβαλλοντικης εκπαίδευσης και Συγγραφέας-Σκηνοθέτης της εκπαιδευτικής θεατρικής ομαδας Εν Οδω. Εχει Διδακτορικό στη Περιβάλλοντική Πολιτική Μεταπτυχιακο τίτλο στον τομέα των Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών και πτυχίο στην Στατιστική και Ασφαλιστικη Επιστήμη Εκλέγεται Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής απο το 2006- έως και σημερα. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά Γερμανικά και εχει καλή γνωση Ιταλικών και Γαλλικών.

Παρασκευή Γεωργίου, Νομικός

 

Αναστασία Ασημακοπούλου

Διπλωματούχος Πολ. Μηχανικός του Ε.Μ.Π. με Μεταπτυχιακές Σπουδές στο  Birmingham University U.K. (MSc  in Construction Management). Υποψήφια Διδάκτωρ στο Ε.Μ.Π. Εργάστηκε στον ΟΣΕ σαν Μηχανικός Γραμμής επί 25 έτη και απέκτησε μακρά εμπειρία, τόσο στη μελέτη και κατασκευή σιδηροδρομικών έργων όσο και στην επιθεώρηση, αξιολόγηση και συντήρηση της σιδηροδρομικής επιδομής. Υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης και υπήρξε εκπρόσωπος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων (ΟΣΕ), εξειδικευμένη στη προώθηση σιδηροδρομικών θεμάτων σε πολλούς Οργανισμούς τόσο στο εσωτερικό (Υπουργείο Μεταφορών), όσο και στο εξωτερικό (ERRI, UIC etc.). Ειδικός στην εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την Διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων(2008/57) και Ασφάλειας των Σιδηροδρομικών μεταφορών (2004/49). Ειδικός εμπειρογνώμων στον ΕΛΟΤ για προδιαγραφές σιδηροδρομικών έργων.


Αναπληρωματικά Μέλη

Μιχάλης Παπαδημητρίου

 

Αναστάσιος Μάνος

Δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2000. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασκεί δικηγορία με σημαντική δικαστηριακή εμπειρία, εκτός των άλλων, στους τομείς του Αστικού και Εμπορικού Δίκαιου και εξειδίκευση στο Συγκοινωνιακό Δίκαιο, λόγω συνεργασίας του με ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά σεμινάρια και μιλά την αγγλική γλώσσα.


Ειρήνη Ράμφου

Οικονομολόγος κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα Οικονομικά, με εξειδίκευση στην Οικονομική των μεταφορών, την Εφοδιαστική και την Διαχείριση της Επίδοσης των Επιχειρήσεων. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων με ειδίκευση στις μεταφορές και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα τελευταία 15 έτη εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων, και ως ερευνητικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Οικονομικής των Μεταφορών και Αειφόρου Κινητικότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπου έλαβε μέρος σε πολλές μελέτες και έρευνες σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και οργανισμούς.  Έχει διδάξει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα αντικείμενα της οργάνωσης των επιχειρήσεων, λήψης αποφάσεων και εφοδιαστικής ενώ εργασίες της εχουν δημοσιευθεί σε  επιστημονικά περιοδικά (journals) και σε συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό.

 

Στελέχωση

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΡΑΣ αποτελείται κυρίως από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με εμπειρία στον σιδηροδρομικό τομέα. Σήμερα, αριθμεί 14 στελέχη (εκ των οποίων έξι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών) που ανήκουν στις εξής κατηγορίες εκπαίδευσης: