Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 96165

2017-10-12 3η συνάντηση εργασίας PRIME – ENRRB στις 12.10.2017

H ΡΑΣ συμμετείχε στην 3η κοινή συνάντηση εργασίας της Πλατφόρμας των Διαχειριστών Σιδηροδρομικής Υποδομής στην Ευρώπη και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σιδηροδρομικών Ρυθμιστικών Φορέων (Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe – European Network of Rail Regulatory Bodies) που έλαβε χώρα στη Βαρσοβία στις 12.10.2017. Εκ μέρους της Αρχής παρέστησαν η Πρόεδρός της και στέλεχός της. Στη συνάντηση δόθηκε η ευκαιρία στους Διαχειριστές Υποδομής  και στους Ρυθμιστικούς Φορείς να ανταλλάξουν απόψεις και ερωτήματα κυρίως σε θέματα που αφορούν στην εναρμόνιση του Εγγράφου Πληροφοριών Διαδρόμων (Corridor Information Document), στην κορεσμένη υποδομή και στα αντίστοιχα τέλη, στο χειρισμό αιτημάτων αιτούντων που δεν είναι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις καθώς και στη δήλωση – πλαίσιο χωρητικότητας.