Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 96165

2017-10-12 Ετήσια Έκθεση Ασφαλείας για το έτος 2016

Η ΡΑΣ ως οφείλει βάση του Ευρωπαϊκής Οδηγίας 49/2004 συνέταξε και δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεση Ασφαλείας για το έτος 2016. Η Έκθεση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ΕUAR) και παρατίθεται εδώ προς ενημέρωσή σας.