Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 96165

2017-10-04 Συμμετοχή στελεχών της ΡΑΣ σε πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων.

Η ΡΑΣ συμμετείχε με τα στελέχη της Καπετανίδη Κώστα και Κοσμόγλου Ζωή σε πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων μεταξύ των Εθνικών Αρχών για την Ασφάλεια των σιδηροδρόμων της Ελλάδας (ΡΑΣ) και της Μεγάλης Βρετανίας (ORR), το οποίο έλαβε χώρα στο Μάντσεστερ στο χρονικό διάστημα 15-26 Μαΐου 2017.

Παρατίθεται η Έκθεση της επίσκεψης προς ενημέρωσή σας.