Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 94273

2017-04-06 Ορισμός Εξεταστικού Φορέα Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Ορισμός Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών και Δυναμικής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως Εξεταστικού Φορέα Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για σιδηροδρομικές μεταφορές (ΦΕΚ Β' 1156/04.04.2017)