Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 94273

2017-04-06 Ανάκληση Πιστοποιητικού ΟΣΕ

Η ΡΑΣ, στη 208η/20.03.2017 συνεδρίαση της Ολομέλειάς της, ανακάλεσε το πιστοποιητικό Υπεύθυνου για τη Συντήρηση Φορέα εμπορευματικών φορταμαξών του ΟΣΕ Α.Ε.