Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 51897

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) είναι ο Ρυθμιστικός Φορέας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα.

Η βασική αποστολή της είναι να εξασφαλίζει την δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή και υπηρεσίες.

Το όραμά της είναι να συμβάλλει σε μια συνεχώς εξελισσόμενη σιδηροδρομική αγορά στην Ελλάδα, που θα έχει μία σταθερά αυξανόμενη συμμετοχή στο συνολικό μεταφορικό έργο της χώρας, σε όφελος του πολίτη και του περιβάλλοντος.

Η ΡΑΣ συστήθηκε τον Νοέμβριο 2010 με τον Ν. 3891/2010. Τα πρώτα μέλη της επελέγησαν και διορίσθηκαν τον Μάρτιο 2011 και η αρχική στελέχωση της έγινε τον Νοέμβριο 2011.

Απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή.

 Σύμφωνα με τον Ν.4199/2013 (ΦΕΚ Α 216/11.10.2013) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις», η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.)  ασκεί πλέον και τα καθήκοντα της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών που προβλέπονται στο άρθρο 15 του π.δ. 160/2007 (ΦΕΚ Α’ 201/2007), στο Ν.3911/2011 (ΦΕΚ Α’12/2011) και στο ΠΔ 104/2010 (ΦΕΚ Α’ 181/2010).

Νέα - Ανακοινώσεις

2015-10-29 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.
Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων αποφασίζει, σύμφωνα με την υπ. αριθμ πρωτ. 3707 / 05.10.2015, την έγκριση της κατάταξης των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2015-05-20 Έκθεση Πεπραγμένων 2014
Δημοσιεύτηκε η Έκθεση Πεπραγμένων 2014 της ΡΑΣ στην οποία αναλύονται οι κύριες δραστηριότητες και συνεργασίες της στους τομείς της Ρύθμισης της σιδηροδρομικής...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2015-05-18 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπόδειγμα
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2015-05-15 Η ΡΑΣ συμμετείχε με στελέχη της στις συναντήσεις των Ομάδων Εργασίας του IRG Rail για τα τέλη χρήσης σιδηροδρομικής υποδομής στη Λιουμπλιάνα, 12 & 13 Μαΐου 2015.
Στις 12 και 13 Μάϊου 2015 έγιναν δύο συναντήσεις στην Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, της υποομάδας για τις χρεώσεις για τα service facilities και της ομάδας εργασίας για τα τέλη...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2015-04-03 Η ΡΑΣ συμμετείχε με στέλεχός της στη συνάντηση των ΕΦΕΕ του ΕΚ 1371/2007 που διοργάνωσε η Μονάδα Δικαιωμάτων Επιβατών της DG Mobility and Transport
Η ΡΑΣ συμμετείχε με στέλεχός της στη συνάντηση των Εθνικών Φορέων Επιβολής της Εφαρμογής του ΕΚ 1371/2007 που διοργάνωσε η Μονάδα Δικαιωμάτων Επιβατών της DG Mobility and...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

περισσότερα νέα-ανακοινώσεις