Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 90640

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) είναι ο Ρυθμιστικός Φορέας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα.

Η βασική αποστολή της είναι να εξασφαλίζει την δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή και υπηρεσίες.

Το όραμά της είναι να συμβάλλει σε μια συνεχώς εξελισσόμενη σιδηροδρομική αγορά στην Ελλάδα, που θα έχει μία σταθερά αυξανόμενη συμμετοχή στο συνολικό μεταφορικό έργο της χώρας, σε όφελος του πολίτη και του περιβάλλοντος.

Η ΡΑΣ συστήθηκε τον Νοέμβριο 2010 με τον Ν. 3891/2010. Τα πρώτα μέλη της επελέγησαν και διορίσθηκαν τον Μάρτιο 2011 και η αρχική στελέχωση της έγινε τον Νοέμβριο 2011.

Απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή.

 Σύμφωνα με τον Ν.4199/2013 (ΦΕΚ Α 216/11.10.2013) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις», η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.)  ασκεί πλέον και τα καθήκοντα της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών που προβλέπονται στο άρθρο 15 του π.δ. 160/2007 (ΦΕΚ Α’ 201/2007), στο Ν.3911/2011 (ΦΕΚ Α’12/2011) και στο ΠΔ 104/2010 (ΦΕΚ Α’ 181/2010).

Νέα - Ανακοινώσεις

2017-09-14 Συμμετοχή της ΡΑΣ στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Με επιτυχία εγκαινιάστηκε το Σάββατο 9.9.2017 το περίπτερο της ΡΑΣ στα πλαίσια της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου συμμετέχει για πρώτη φορά. Οι επισκέπτες...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2017-06-30 Κανονιστικό Πλαίσιο της ΡΑΣ για την παρακολούθηση των επιδόσεων ασφάλειας μετά τη χορήγηση πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2158) η υπ. αριθμ. 5791 / 29-05-2017 Απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΣ σχετικά με το «Κανονιστικό Πλαίσιο της ΡΑΣ για την...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2017-04-06 Κατάρτιση και Έγκριση Μητρώου Αναγνωρισμένων Ιατρών
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5560/14.03.2017 Απόφαση της Ολομέλειας, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) κατάρτισε και ενέκρινε τον ακόλουθο πίνακα Ιατρών, σε εφαρμογή του...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2017-04-06 Ανάκληση Πιστοποιητικού ΟΣΕ
Η ΡΑΣ, στη 208η/20.03.2017 συνεδρίαση της Ολομέλειάς της, ανακάλεσε το πιστοποιητικό Υπεύθυνου για τη Συντήρηση Φορέα εμπορευματικών φορταμαξών του ΟΣΕ
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2017-04-06 Δημοσίευση Κανονιστικού Πλαισίου
Δημοσίευση Κανονιστικού Πλαισίου (ΦΕΚ Β' 1156/04.04.2017) για την έγκριση οργάνων επιθεώρησης για αξιολόγηση συμμόρφωσης, περιοδικές επιθεωρήσεις, ενδιάμεσες...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2017-04-06 Ορισμός Εξεταστικού Φορέα Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
Ορισμός Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών και Δυναμικής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως Εξεταστικού Φορέα Συμβούλων...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

περισσότερα νέα-ανακοινώσεις