Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 33237

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) είναι ο Ρυθμιστικός Φορέας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα.

Η βασική αποστολή της είναι να εξασφαλίζει την δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή και υπηρεσίες.

Το όραμά της είναι να συμβάλλει σε μια συνεχώς εξελισσόμενη σιδηροδρομική αγορά στην Ελλάδα, που θα έχει μία σταθερά αυξανόμενη συμμετοχή στο συνολικό μεταφορικό έργο της χώρας, σε όφελος του πολίτη και του περιβάλλοντος.

Η ΡΑΣ συστήθηκε τον Νοέμβριο 2010 με τον Ν. 3891/2010. Τα πρώτα μέλη της επελέγησαν και διορίσθηκαν τον Μάρτιο 2011 και η αρχική στελέχωση της έγινε τον Νοέμβριο 2011.

Απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή.

 

Νέα - Ανακοινώσεις

2014-06-26 Συνάντηση Εργασίας της DG Mobility and Transport με θέμα τις Συμφωνίες – Πλαίσιο για τη δέσμευση χωρητικότητας της σιδηροδρομικής υποδομής.
Η ΡΑΣ έλαβε μέρος σε Συνάντηση Εργασίας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου στις Βρυξέλλες στα πλαίσια του SERAC (Single European Railway Area Committee). Στη συνάντηση...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2014-05-29 Συνάντηση Εργασίας μεταξύ του Office of Rail Regulation (ORR) και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) σχετικά με την Ασφάλεια των Σιδηρόδρομων.
Στις 27 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο εποικοδομητική συνάντηση εργασίας μεταξύ της βρετανικής Αρχής για την Ασφάλεια των Σιδηροδρόμων & Σιδηροδρομικού...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2014-05-22 34η Συνέλευση των Αρχών Ασφάλειας Σιδηροδρόμων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις 20 & 21 Μαΐου πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA) στη Βαλενσιέν της Γαλλίας η 34η Συνέλευση των Αρχών Ασφάλειας...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2014-04-05 11ο Συνέδριο UIC-ERTMS (Κωνσταντινούπολη 1-3 Απριλίου 2014)
Η ΡΑΣ συμμετείχε με εκπρόσωπό της στο 11ο Παγκόσμιο Συνέδριο UIC ERTMS που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη τις ημέρες 1-3 Απριλίου 2014. Το συνέδριο οργανώθηκε από τη...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

περισσότερα νέα-ανακοινώσεις