Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 28813

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) είναι ο Ρυθμιστικός Φορέας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα.

Η βασική αποστολή της είναι να εξασφαλίζει την δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή και υπηρεσίες.

Το όραμά της είναι να συμβάλλει σε μια συνεχώς εξελισσόμενη σιδηροδρομική αγορά στην Ελλάδα, που θα έχει μία σταθερά αυξανόμενη συμμετοχή στο συνολικό μεταφορικό έργο της χώρας, σε όφελος του πολίτη και του περιβάλλοντος.

Η ΡΑΣ συστήθηκε τον Νοέμβριο 2010 με τον Ν. 3891/2010. Τα πρώτα μέλη της επελέγησαν και διορίσθηκαν τον Μάρτιο 2011 και η αρχική στελέχωση της έγινε τον Νοέμβριο 2011.

Απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή.

 

Νέα - Ανακοινώσεις

2014-04-14 Η ΡΑΣ δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2013
Στη έκθεση γίνεται μια σύντομη αναφορά στο σιδηροδρομικό έργο και στους σημαντικότερους φορείς και συμμετέχοντας στην σιδηροδρομική αγορά στην Ελλάδα και στην...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2014-04-03 4η Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σιδηροδρομικών Ρυθμιστικών Φορέων 27 & 28/03/2014.
Στις 27 & 28 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 4η συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σιδηροδρομικών Ρυθμιστικών Φορέων υπό την προεδρεία της...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2014-02-27 Συνάντηση- Workshop με κεντρικό θέμα την Ασφάλεια των Σιδηροδρόμων
Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.), στο πλαίσιο ανάληψης των νέων καθηκόντων της ως Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, διοργανώνει με τη συνεργασία του...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2014-01-15 Κανονισμός Ακροάσεων Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ)
Δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός Ακροάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.), σε εφαρμογή του άρθρου 85 παρ.2 περ.19 Ν.4199/2013 (ΦΕΚ Α 216/11.10.2013)   Κανονισμός Ακροάσεων...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

περισσότερα νέα-ανακοινώσεις